ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μια από τις καινοτομίες του Ιδρύματος είναι η τρισδιάστατη αναπαράσταση αρχαίων μνημείων αλλά και πόλεων που έχουν εν μέρει ή ολοσχερώς καταστραφεί. Όλη η διαδικασία, από το στάδιο της έρευνας για την επιστημονική τεκμηρίωση των τρισδιάστατων μοντέλων μέχρι την κατασκευή τους, γίνεται εξ ολόκληρού στο πλήρως οργανωμένο εργαστήριο Τρισδιάστατων Αναπαραστάσεων του Ιδρύματος, το οποίο δημιούργησε την έντυπη έκδοση «Ολυμπία. Μια διαδρομή σε τέσσερις διαστάσεις» και μια σειρά από δώδεκα συλλεκτικές ταχυδρομικές κάρτες με επιλεγμένες εικόνες από το βιβλίο.

Αποτέλεσμα της δουλειάς του εργαστηρίου είναι και η απεικόνιση των κτηρίων της αρχαίας Ολυμπίας στην αρχική τους μορφή για την παρουσίαση τους στο σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας «Κιβωτός» καθώς και στη «Θόλο» το νέο ημισφαιρικό «Θέατρο» Εικονικής Πραγματικότητας του «Ελληνικού Κόσμου».

Περισσότερα