ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ιστορία της Ολυμπίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, εκπόνησε μια σειρά δραστηριοτήτων όπου αξιοποιείται όλο το φάσμα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές συνδέονται οι Αγώνες με την κοινωνία που τους γέννησε και ανιχνεύονται άγνωστες πτυχές τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του Ιδρύματος που σχετίζονται με την Ολυμπία και τους Αγώνες μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://olympics.ime.gr

Περισσότερα