Αρχαία Ολυμπία

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, συμμετέχοντας στην ολυμπιακή προσπάθεια και στηρίζοντας τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, παρουσιάζει τις πρωτοποριακές παραγωγές του που είναι αφιερωμένες στην αρχαία Ολυμπία.

Μέσα από τις έντυπες και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του Ιδρύματος, τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις του ιερού της Ολυμπίας, τα προγράμματα Εικονικής Πραγματικότητας και τους ηλεκτρονικούς κόμβους που παρουσιάζουν πολύτιμες πληροφορίες για τους αρχαίους και τους σύγχρονους Ολυμπιακούς, αναδεικνύεται ο χώρος όπου τελούνταν στην αρχαιότητα οι Αγώνες και γίνεται σήμερα η αφή της ολυμπιακής φλόγας.